امروز: یکشنبه, 4 آبان , 1399


مرکز تحقیقات مغز واعصاب تهران

پسادکتری

 

دوره پسا دكتراي پژوهشي دوره‌اي است كه براي تربيت پژوهشگران حرفه‌اي در مراكز تحقيقاتي تابعه دانشگاه اجرا مي‌شود و مي‌تواند به عنوان دوره گذر به مرتبه هییت علمی در نظر گرفته ‌شود بعبارتی افرادی که این دوره را با موفقیت به اتمام می رسانند و از نظر پژوهشی-آموزشی و اخلاقی مورد تایید آن مرکز و دانشگاه قرار می گیرند امتیازات لازم برای جذب در فراخوان هییت علمی را بدست می آورند.

 

شرایط ورود به دوره

 

 دستورالعمل ها و آیین نامه

 

دانشجویان پسا دکتری مرکز تحقیقات بیماریهای مغزواعصاب