امروز: یکشنبه, 6 مهر , 1399


مرکز تحقیقات مغز واعصاب تهران

پزشکان پژوهشگر مرکز

آقای دکتر بهاء الدین سیروس، متخصص بیماریهای مغزواعصاب

دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی ژنتیک و پزشک پژوهشگر