امروز: یکشنبه, 4 آبان , 1399


مرکز تحقیقات مغز واعصاب تهران

هیأت موسس

 

 

آقای دکتر شهریار نفیسی، متخصص بیماریهای مغزواعصاب

آقای دکتر شهریار نفیسی، متخصص بیماریهای مغزواعصاب

آقای دکتر مجید غفارپور، متخصص بیماریهای مغزواعصاب

آقای دکتر مجید غفارپور، متخصص بیماریهای مغزواعصاب

آقای دکتر محمدحسین حریرچیان، متخصص بیمارهای مغزواعصاب

آقای دکتر محمدحسین حریرچیان، متخصص بیمارهای مغزواعصاب

آقای دکترمهدی  زمانی، دکتری تخصصی ژنتیک

آقای دکترمهدی زمانی، دکتری تخصصی ژنتیک

خانم دکتر زرین تاج کیهانی دوست، فوق تخصص اعصاب اطفال

خانم دکتر زرین تاج کیهانی دوست، فوق تخصص اعصاب اطفال