امروز: یکشنبه, 4 آبان , 1399


مرکز تحقیقات مغز واعصاب تهران

همکاری های بین المللی

 

همکاری های بین المللی این مرکز در زمینه پژوهش و تحقیقات بصورت مقالات International Collaboration منتشر شده است، که در این مقالات افلیشن دانشگاه های خارج از کشور نیز درج شده است.

 

Document title Authors Year Source
B cells in multiple sclerosis therapy—A comprehensive review Rahmanzadeh, R., Weber, M.S., Brück, W., Navardi, S., Sahraian, M.A. 2018 Acta Neurologica Scandinavica

137(6), pp. 544-556

A Clinical and Molecular Genetic Study of 50 Families with Autosomal Recessive Parkinsonism Revealed Known and Novel Gene Mutations Taghavi, S., Chaouni, R., Tafakhori, A., (…), Darvish, H., Paisán-Ruiz, C. 2018 Molecular Neurobiology

55(4), pp. 3477-3489

Evaluation of regulatory T lymphocytes and IL2Ra and FOXP3 gene expression in peripheral mononuclear cells from patients with amyotrophic lateral sclerosis Rashid Chehreh Bargh, S., Tafakhori, A., Masoumi, F., (…), Noorbakhsh, F., Rezaei, N. 2018 Irish Journal of Medical Science

pp. 1-7

Article in Press

Genetic screening in two Iranian families with early-onset Alzheimer’s disease identified a novel PSEN1 mutation Wang, J.-C., Alinaghi, S., Tafakhori, A., (…), Paisán-Ruiz, C., Darvish, H. 2018 Neurobiology of Aging

62, pp. 244.e15-244.e17

Osteopontin (OPN) as a CSF and blood biomarker for multiple sclerosis: A systematic review and meta-analysis

Open Access

Agah, E., Zardoui, A., Saghazadeh, A., (…), Tafakhori, A., Rezaei, N. 2018 PLoS ONE

13(1),e0190252

Whole genome sequencing identifies a novel homozygous exon deletion in the NT5C2 gene in a family with intellectual disability and spastic paraplegia

Open Access

Darvish, H., Azcona, L.J., Tafakhori, A., (…), Ahmadifard, A., Paisán-Ruiz, C. 2017 npj Genomic Medicine

2(1),20

De novo mutation in CACNA1S gene in a 20-year-old man diagnosed with metabolic myopathy Edizadeh, M., Vazehan, R., Javadi, F., (…), Najmabadi, H., Nafissi, S. 2017 Archives of Iranian Medicine

20(9), pp. 617-620

Compound heterozygosity in the GALC gene in a late onset Iranian patient with spastic paraparesis, peripheral neuropathy and leukoencephalopathy Africa, L., Margollicci, M., Salvatore, S., (…), Sorrentino, V., Federico, A. 2017 Neurological Sciences

38(9), pp. 1721-1722

Long-term follow-up of MRI changes in thigh muscles of patients with Facioscapulohumeral dystrophy: A quantitative study

Open Access

Fatehi, F., Salort-Campana, E., Le Troter, A., (…), Bendahan, D., Attarian, S. 2017 PLoS ONE

12(8),e0183825

Mendelian Genes and Risk of Intracerebral Hemorrhage and Small-Vessel Ischemic Stroke in Sporadic Cases Chong, M., O’Donnell, M., Thijs, V., (…), Yusuf, S., Paré, G. 2017 Stroke

48(8), pp. 2263-2265

Validation of the Persian Version of the Brief Pain Inventory (BPI-P) in Chronic Pain Patients Majedi, H., Dehghani, S.S., Soleyman-Jahi, S., (…), Mendoza, T.R., Cleeland, C.S. 2017 Journal of Pain and Symptom Management

54(1), pp. 132-138.e2

Rapamycin Augments Immunomodulatory Properties of Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells in Experimental Autoimmune Encephalomyelitis Togha, M., Jahanshahi, M., Alizadeh, L., (…), Gorji, A., Ghaemi, A. 2017 Molecular Neurobiology

54(4), pp. 2445-2457

PTRHD1 (C2orf79) mutations lead to autosomal-recessive intellectual disability and parkinsonism Khodadadi, H., Azcona, L.J., Aghamollaii, V., (…), Darvish, H., Pais�n-Ruiz, C. 2017 Movement Disorders

32(2), pp. 287-291

Sensing of Alzheimer’s disease and multiple sclerosis using nano-bio interfaces Hajipour, M.J., Ghasemi, F., Aghaverdi, H., (…), Vali, H., Mahmoudi, M. 2017 Journal of Alzheimer’s Disease

59(4), pp. 1187-1202

The role of Candida albicans in the severity of multiple sclerosis Saroukolaei, S.A., Ghabaee, M., Shokri, H., Badiei, A., Ghourchian, S. 2016 Mycoses

59(11), pp. 697-704

Identification of a Large DNAJB2 Deletion in a Family with Spinal Muscular Atrophy and Parkinsonism Sanchez, E., Darvish, H., Mesias, R., (…), Tafakhori, A., Pais�n-Ruiz, C. 2016 Human Mutation

37(11), pp. 1180-1189

Muscle MRI of facioscapulohumeral dystrophy (FSHD): A growing demand and a promising approach Fatehi, F., Salort-Campana, E., Le Troter, A., Bendahan, D., Attarian, S. 2016 Revue Neurologique

172(10), pp. 566-571

Attentional bias towards and away from fearful faces is modulated by developmental amygdala damage

Open Access

Pishnamazi, M., Tafakhori, A., Loloee, S., (…), Bahrami, B., Winston, J.S. 2016 Cortex

81, pp. 24-34

Evaluation of APR1 gene expression in Candida albicans strains isolated from patients with multiple sclerosis Amri Saroukolaei, S., Ghabaee, M., Shokri, H., Khosravi, A., Badiei, A. 2016 Jundishapur Journal of Microbiology

9(5),e33292

Report of limb girdle muscular dystrophy type 2a in 6 Iranian patients, one with a novel deletion in CAPN3 gene Fadaee, M., Kariminejad, A., Fattahi, Z., (…), Kahrizi, K., Najmabadi, H. 2016 Neuromuscular Disorders

26(4-5), pp. 277-282

Genetics of GNE myopathy in the non-Jewish Persian population Haghighi, A., Nafissi, S., Qurashi, A., (…), Desnick, R.J., Kornreich, R. 2016 European Journal of Human Genetics

24(2), pp. 243-251

Mutation in twinkle in a large Iranian family with progressive external ophthalmoplegia, myopathy, dysphagia and dysphonia, and behavior change Tafakhori, A., Yu Jin Ng, A., Tohari, S., (…), Reversade, B., Kariminejad, A. 2016 Archives of Iranian Medicine

19(2), pp. 87-91

Memantine for Prophylactic Treatment of Migraine Without Aura: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Study Noruzzadeh, R., Modabbernia, A., Aghamollaii, V., (…), Noruzi, N., Tafakhori, A. 2016 Headache

56(1), pp. 95-103

Dysferlinopathy in Iran: Clinical and genetic report Fatehi, F., Nafissi, S., Urtizberea, J.A., (…), Dbouk, M.B., Attarian, S. 2015 Journal of the Neurological Sciences

359(1-2), pp. 256-259

Impact of melatonin on motor, cognitive and neuroimaging indices in patients with multiple sclerosis Roostaei, T., Sahraian, M.A., Hajeaghaee, S., (…), Alasti, M.A., Harirchian, M.H. 2015 Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology

14(6), pp. 589-595

Implication of Mauk nursing intervention model on coping strategies of stroke survivors Shoja, M., Dalvandi, A., Khanke, H.R., (…), Biglarian, A., Mauk, K.L. 2015 Iranian Rehabilitation Journal

13(2), pp. 51-56

Decreased urinary level of melatonin as a marker of disease severity in patients with multiple sclerosis Gholipour, T., Ghazizadeh, T., Babapour, S., (…), Siroos, B., Harirchian, M.H. 2015 Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology

14(1), pp. 91-97

Seroprevalence of NMO-igg antibody in neuromyelitis optica (NMO) and Its Specificity in Differentiating NMO from other demyelinating diseases with overlap symptoms: An Iranian experience Harirchian, M.H., Aghamollaii, V., Tafakhori, A., (…), Mohammadi, F., Zare-Shahabady, A. 2015 Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology

14(1), pp. 98-104

Granulocyte colony-stimulating factor for amyotrophic lateral sclerosis: A randomized, double-blind, placebo-controlled study of Iranian patients Amirzagar, N., Nafissi, S., Tafakhori, A., (…), Siroos, B., Harirchian, M.H. 2015 Journal of Clinical Neurology (Korea)

11(2), pp. 164-171

Classification algorithms with multi-modal data fusion could accurately distinguish neuromyelitis optica from multiple sclerosis

Open Access

Eshaghi, A., Riyahi-Alam, S., Saeedi, R., (…), Azimi, A.R., Sahraian, M.A. 2015 NeuroImage: Clinical

7, pp. 306-314

Implication of Mauk nursing rehabilitation model on adjustment of stroke patients Mouziraji, Z.E., Dalvandi, A., Khankeh, H., (…), Shoja, M., Mauk, K.L. 2014 Iranian Rehabilitation Journal

12(22), pp. 6-10

Homocysteine, vitamin B12 and folate levels in Iranian patients with Multiple Sclerosis: A case control study Moghaddasi, M., Mamarabadi, M., Mohebi, N., Razjouyan, H., Aghaei, M. 2013 Clinical Neurology and Neurosurgery

115(9), pp. 1802-1805

The differential effects of OX1R and OX2R selective antagonists on morphine conditioned place preference in naïve versus morphine-dependent mice Tabaeizadeh, M., Motiei-Langroudi, R., Mirbaha, H., (…), Ghaffarpour, M., Dehpour, A.R. 2013 Behavioural Brain Research

237(1), pp. 41-48

The effect of vitamin A supplementation on stimulated T-cell proliferation with myelin oligodendrocyte glycoprotein in patients with multiple sclerosis Jafarirad, S., Siassi, F., Harirchian, M.-H., (…), Mozafari, S., Saboor-Yaraghi, A. 2012 Journal of Neurosciences in Rural Practice

3(3), pp. 294-298

Emotional intelligence in a group of patients with first-episode psychosis in Iran Basseda, Z., Amini, H., Sharifi, V., (…), Pooretemad, H.R., Zadbood, A. 2012 Acta Medica Iranica

50(2), pp. 133-137

A qualitative difference. Patients’ views of hospital food service in Iran Jessri, M., Mirmiran, P., Jessri, M., (…), Barfmal, N., Azizi, F. 2011 Appetite

57(2), pp. 530-533

Peri-ictal urinary dysfunction in patients with epilepsy: A cross-sectional study Motamedi, M., Nikoobakht, M.R., Aloosh, M., (…), Orandi, A., Khatibi, F.T. 2011 Urology Journal

8(3), pp. 222-226

Lafora disease: A case report, pathologic and genetic study Harirchian, M.H., Esmailee Shandiz, E., Turnbull, J., Minassian, B.A., Shahsiah, R. 2011 Indian Journal of Pathology and Microbiology

54(2), pp. 374-375

Non-invasive brain mapping of motor-related areas of four limbs in patients with clinically isolated syndrome compared to healthy normal controls Harirchian, M.H., Rezvanizadeh, A., Fakhri, M., (…), Firouznia, K., Ghanaati, H. 2010 Journal of Clinical Neuroscience

17(6), pp. 736-741

Seizure susceptibility alteration through 5-HT3 receptor: Modulation by nitric oxide

Open Access

Gholipour, T., Ghasemi, M., Riazi, K., Ghaffarpour, M., Dehpour, A.R. 2010 Seizure

19(1), pp. 17-22

Mitochondrial mutation in iranian patients with multiple sclerosis, correlation between haplogroups H, A and clinical manifestations Ghabaee, M., Omranisikaroudi, M., Amrisaroukolaei, S., (…), Sadeghian, H., Vajihazaman, K. 2009 Cellular and Molecular Neurobiology

29(3), pp. 341-346

The effects of ultrasound on BBB integration in ischemic brain injury model Sayedi, S., Shabanzadeh, A.P., Mohaghegh, M., Ghafarpour, M., Shuaib, A. 2008 Tehran University Medical Journal

65(12), pp. 9-16