امروز: یکشنبه, 4 آبان , 1399


مرکز تحقیقات مغز واعصاب تهران

نوبت دهی

با توجه به اینکه درمانگاه های مرکز تحقیقات بیماریهای مغزواعصاب وابسته به مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) است.

 

نوبت دهی اینترنتی درمانگاه های مجتمع

لینک نوبت دهی از طریق بیمارستان

نوبت دهی اینترنتی کلینیک ویژه مجتمع

لینک نوبت دهی از طریق بیمارستان

نوبت دهی تلفنی اپراتوری درمانگاه های مجتمع :

66581420

نوبت دهی تلفنی گویا کلینیک ویژه مجتمع:

61193007-66582663-66582668

66582673-66582675-66582678