امروز: یکشنبه, 6 مهر , 1399


مرکز تحقیقات مغز واعصاب تهران

طرح های ارتباط با صنعت این مرکز در سال های 96 و 97

طرح ها با مرکز هدف دفتر همکاری دانشگاه و صنعت

*هزینه ها به ریال است.


طراحی نرم افزار سیستم ﺟﺎﻣﻊ رجیستری اطﻼﻋﺎت دموگرافیک، بالینی، رادیوگرافیک و بیولوژیک ﺑﯿﻤﺎران اپی لپسی مراجعه کننده به بخش LTM (Long Term Video EEG monitoring) در مجتمع خدمات درمانی و آموزشی امام خمینی

مجریان طرح: آقای دکتر مجید غفارپور، آقای دکتر عباس تفاخری

هزینه طرح:  149,950,000

تامين اعتبار از: گرنت جشنواره پژوهشی بیمارستان


کنفرانس های علمی گروه نورولوژی سال 96

مجری طرح: آقای دکتر محمدحسین حریرچیان

هزینه طرح: 169,984,000

تامين اعتبار از: شرکت های دارویی اکتوور، کوبل، عبیدی، تدبیر کالای جم


نقشه برداری منابع و شبکه¬ی مغزی با استفاده از EEG جهت شناخت فرآیند بویایی با کاربرد در تشخیص اختلالات بویایی

مجری طرح: آقای دکتر محمدحسین حریرچیان

هزینه طرح: 595,115,000

تامين اعتبار از: ستاد علوم شناختی


بررسی اهمیت فانکشنال و پروگنوستیک تغییرات پروفایل NcRNA در مایع مغزی نخاعی بیماران مالتیپل اسکلروزیس در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی

مجریان طرح: دکتر محمدحسین حریرچیان، دکتر غلامرضا شریفی، دکتر بهاء الدین سیروس

هزینه طرح: 1,699,800,000

تامین اعتبار طرح: تامین اعتبار از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان

*همکاری با دانشگاه سن جورج انگلیس


تازه های درمان صرع

مجری طرح: آقای دکتر محمدحسین حریرچیان

هزینه طرح: 70,000,000

تامين اعتبار از: شرکت کوبل دارو


بررسی تاثیر مکمل یاری با مولتی ویتامین- مینرال فرموله شده بر اساس شواهد در دسترس بر میزان خستگی و سطح سرمی سایتوکاین های التهابی و غیر التهابی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

مجریان طرح: دکتر محمدعلی صحراییان  و  دکترسماء بیطرفان

هزینه طرح:350,000,000

تامین اعتبار از: طرح مشترک با مرکز MS


بررسی ایمنی داروی نانوکورکومین پلیمری(PNC) خوراکی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس عودکننده و بهبود یابنده (RRMS) : مطالعه پایه کارآزمایی بالینی

مجری طرح: دکتر محمدحسین حریرچیان

هزینه طرح: 3,220,000,000

تامین اعتبار: کل اعتبار خارج از پژوهشکده تامین شده است.


مطالعه مرور نظام مند سطح بیومارکر های مایع مغزی نخاعی و خونی شایع در بیماری اسکلروز جانبی امیوتروفیک

مجری طرح: دکتر عباس تفاخری

هزینه طرح:  100,000,000

تامین اعتبار: وزارت بهداشت


بررسی ارتباط بین وجود HLA-A*31 01 و HLA-B 1502 و بروز حساسیت پوستی در بیماران تحت درمان با کاربامازپین

مجری طرح: دکتر عباس تفاخری

هزینه طرح:  100,000,000

تامین اعتبار: وزارت بهداشت


بررسی ارزش تشخیصی نشانگر زیستی استئوپونتین در بیماری مولتیپل اسکلروزیس : مرور نظام مند و متاآنالیز

مجری طرح: دکتر عباس تفاخری

هزینه طرح:  100,000,000

تامین اعتبار: وزارت بهداشت