امروز: سه شنبه, 30 دی , 1399


مرکز تحقیقات مغز واعصاب تهران

راهنمای پذیرش طرح های تحقیقاتی

 

 

مرکز تحقیقات بیماریهای مغزواعصاب با مرکز هدف  “م.ت  علوم اعصاب”  وابسته به پژوهشکده علوم اعصاب (بازتوانی عصبی)، دانشگاه علوم پزشکی تهران سالانه 4 جلسه رنکینگ (رتبه بندی و بررسی طرح های تحقیقاتی)، برگزار می نماید.

 

مراحل ثبت تا قرارداد

 

1- طرح های تحقیقاتی توسط مجری از طریق سامانه پژوهشیار به مرکز هدف علوم اعصاب ارسال می گردد.

مشخصات مجری و همکاران باید بطور کامل در پروپوزال قید شده باشد و طرح ارسالی از نظر متدولوژی و هزینه ها بدون ایراد باشد.

 

2- طرح های ارسالی پس از بررسی اولیه توسط ادمین، در صورت کامل بودن در جلسه رنکینگ که با حضور ریاست و معاونت پژوهشی و اعضای شورای پژوهشی مرکز تشکیل می گردد، بررسی و امتیاز دهی می گردد و ایرادات طرح ها به مجری اعلام می گردد و تصویب طرح منوط به رفع ایرادات و تکمیل شدن طرح است.

مجری در مدت زمان تعیین شده ایرادات را برطرف و طرح نهایی می گردد.

 

3- پس از مصوب شدن طرح و رتبه بندی بر اساس امتیازهای اعضای شورا، طرح  به پژوهشکده علوم اعصاب ارسال می گردد.

 

4- در پژوهشکده پس از بررسی طرح از نظر اخلاق و دریافت کد اخلاق، کارشناسی هزینه انجام می شود.

نکته: در این مدت  مکاتبات طرح در سیستم پژوهشیار توسط مجری باید بررسی شود و به سوالاتی که ممکن است از طرف کارشناسان اخلاق و هزینه برای مجری ارسال می گردد، پاسخ داده شود.

 

5- پس از کارشناسی هزینه قرارداد طرح تنظیم می گردد و سوالات قرارداد در سیستم پژوهشیار توسط مجری باید پاسخ داده شوند.

 

سپس نسخه کاغذی قرارداد آماده می گردد که در سه نسخه تهیه می شود. پس از امضای این قرارداد  توسط مجری هزینه ها طبق متن قرارداد پرداخت می شود و پرداختی های مرحله دوم و سوم منوط به ارسال گزارش و Submission مقالات است.

 

6- طرح پس از ارسال Submission  توسط مجری بعنوان طرح خاتمه یافته در پژوهشیار قرار می گیرد. مجری طبق قراداد موظف است مقاله چاپ شده از پروپوزال را ظرف مدت یکسال در پژوهشیار ثبت نماید و در این صورت طرح بصورت خاتمه یافته با کسب امتیاز  قرار می گیرد.

در مقالات افیلیشن نفر اول یا نویسنده مسئول مهم بوده و عدم رعایت مالکیت معنوی مقالات در خصوص ارائه افیلیشن مرکز و پژوهشکده موجب عدم امتیازدهی توسط ناظران طرح خواهد شد.

7- مجری می تواند با مکاتبه درخواست زمان بیشتر برای چاپ مقاله کند و در صورت عدم پیگیری مجری طرح ممکن است مختومه اعلام شود که هر مجری اگر  3 طرح مختومه در پژوهشار خود داشته باشد از عقد قرارداد طرح جدید با وی ممانعت می گردد.

پایان