امروز: یکشنبه, 4 آبان , 1399


مرکز تحقیقات مغز واعصاب تهران

ریاست مرکز

ریاست مرکز: آقای دکتر مجید غفارپور
استاد گروه نورولوژی

قائم مقام ریاست: آقای دکتر محمدمهدی صابرتهرانی
متخصص بیماریهای مغزواعصاب