امروز: یکشنبه, 6 مهر , 1399


مرکز تحقیقات مغز واعصاب تهران

دانشجویان پسا دکتری مرکز تحقیقات بیماریهای مغزواعصاب

 

دانشجو: خانم دکتر شیرین معارفیان  CV

استاد راهنما: آقای دکتر مهدی زمانی

 

 

عنوان  طرح پژوهشی: مطالعه ژنتیک بالینی بیماریهای متابولیک ارثی به روش NGS و بررسی عملکردی جهش های novo-de براساس داده های بالینی

سال 1396