امروز: یکشنبه, 6 مهر , 1399


مرکز تحقیقات مغز واعصاب تهران

دانشجویان فلوشیپ

 

دوره فلوشیپ صرع (اپی لپسی):

 

آقای دکتر محمدصیاد نصیری

متخصص بیماریهای مغزواعصاب، استادیار

 

آقای دکتر بابک بخشایش

متخصص بیماریهای مغزواعصاب، استادیار

 

دوره فلوشیپ MS:

 

خانم دکتر سمیرا نوردی

متخصص بیماریهای مغزواعصاب

 

آقای دکتر مهران غفاری

متخصص بیماریهای مغزواعصاب

 

آقای دکتر مسعود غیاثیان

متخصص بیماریهای مغزواعصاب