امروز: سه شنبه, 30 دی , 1399


مرکز تحقیقات مغز واعصاب تهران

جراحی صرع

در این روش جراح اعصاب در یک عمل باز اقدام به برداشتن بافت مسئول تشنج یا اقدام به قطع ارتباطات آن با بافت های اطراف کرده که نتیجه آم کاهش تعداد تشنجات است. روش جراحی متعددی بر اساس نوع و محل ضایعه موجود است که در انواع مختلف صرع با توجه به اندیکاسیون استفاده می شود.