امروز: یکشنبه, 4 آبان , 1399


مرکز تحقیقات مغز واعصاب تهران

تاریخچه

 

ایده شکل گیری مرکز تحقیقات بیماریهای مغزواعصاب ایران برای اولین بار توسط پروفسور جلال بریمانی استاد بیماریهای مغزواعصاب، دانشگاه علوم پزشکی تهران در کشور مطرح شد. طرح بنای مرکز درمجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) با موافقت ریاست وقت دانشگاه درسال 1376 توسط آقایان دکتر مجید غفارپور و  دکتر محمدمهدی صابرتهرانی شروع و در سال 1382 به پایان رسید و موافقت اصولی را از وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی در سال 1385 کسب نمود.

 

در حال حاضر ریاست مرکز جناب آقای دکتر مجید غفارپور و قائم مقام ریاست جناب آقای دکتر محمدمهدی صابرتهرانی می باشند.

  

ویژگی های مهم مرکز تحقیقات بیماریهای مغزواعصاب ایران

اولین مرکز تحقیقات در زمینۀ بیماریهای مغز و اعصاب در كشور

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران

دسترسی به درمانگاهها و بخش نورولوژی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) به عنوان فیلد پژوهشی

دسترسی به بیماریهای نادر با توجه به مرجع بودن بیمارستان امام خمینی (ره)

برخورداری از متخصصان و اساتید برجستۀ دانشگاه علوم پزشکی تهران مستقر در این بیمارستان و سایر مراکز مرتبط

امکان استفاده از روشها و تجهیزات پیشرفته تشخیصی بیمارستان امام خمینی(ره)

دسترسی به متخصصین سایر رشته های تخصصی

وجود آزمایشگاههای تخصصی و فوق تخصصی در زمینۀ مغز و اعصاب

برخورداری از تجهیزات تشخیصـی تخصصی بیماریهـای مغز و اعصاب