امروز: یکشنبه, 4 آبان , 1399


مرکز تحقیقات مغز واعصاب تهران

برنامه راهبردی

 

مرکز تحقيقات بيماريهاي مغز و اعصاب به عنوان اولين مرکز تحقيقاتي در زمينه بيماريهاي مغز و اعصاب تلاش مي‌کند مرجع ملي تحقيقات در زمينه اين بيماريها باشد همچنين با بهره گيري از خدمات تشخيصي و درماني تخصصي و فوق تخصصي بستر مناسب جهت تحقيقات براي تمام محققان در سطح ملي فراهم نمايد. علاوه بر آن با استفاده از امکانات و تجارب ارزنده در پرورش محققان و نيروهاي تخصصي در جهت ارتقاي سطح علمي پژوهشي کشور فعاليت خواهد کرد.

 

 

 • طراحی نقشۀ تحقیقاتی بیماریهای مغز و اعصاب در سطح کشور
 • طراحی و اجرای طرحهای تحقیقاتی در زمینۀ پیشگیری ،تشخیص و درمان بیماریهای مغز و اعصاب
 • طراحی و اجرای پایان نامه هــای تحقیقاتــی در زمینۀ بیماریهــای مغز و اعصاب و ســایر حیطه های علمی مرتبط
 • انتشار و ارائۀ دستاوردهای پژوهشی در قالب مجلۀ علمی پژوهشی مرکز، کتاب، مقاله ها،سمینارها ،کارگاهها و…
 • راه اندازی سیستم ثبت داده ها برای بیماریهای شایع و خطیر مغز و اعصاب
 • راه اندازی آزمایشگاههای تشخیصی نوین در زمینۀ بیماریهای مغز و اعصاب
 • ارائۀ خدمات بالینی به بیماران مبتلا به بیماریهای مغز و اعصاب همزمان با فعالیتهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات بیماریهای مغز و اعصاب
 • برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت در قالب سمینارها و کار گاههای آموزشی برای بیماریهای مغز و اعصاب
 • طراحی و اجرای طرحهای تحقیقاتی در زمینۀ پیشگیری بر تشخیص و درمان
 • ارائۀ خدمات به بیماران مبتلا به بیماریهای نورولوژیک در راستای فعالیتهای تحقیقاتی
 • جذب منابع مراکز بین المللی جهت تأ مین اعتبار منابع پروژه های تحقیقاتی

 

اهداف کلی :

تدوین اولویتها و برنامه های تحقیقاتی بیماریهای نورولوژیک با توجه به سیمای  اپیدمیولوژیک این بیماریها

ارائه سیمای اپیدمیولوژیک بیماریهای نورولوژیک در سطح کشور

ارائه طرق پیشگیری و کاهش شیوع بیمارهای مغز و اعصاب

کاهش ناتواناییها و بار مالی حاصل از بیماریهای مغز و اعصاب

کاهش مرگ و میر بیماریهای مغز و اعصاب

بهبود کیفیت زندگی مبتلایان به بیماریهای مغز و اعصاب