امروز: دوشنبه, 7 مهر , 1399


مرکز تحقیقات مغز واعصاب تهران

اعلام شماره حساب طرح های ارتباط با صنعت

اعلام شماره حساب طرح های ارتباط با صنعت:

شماره حساب 692707995  بانک ملت – شناسه ملی دانشگاه علوم پزشکی تهران  14003410720  و کد اقتصادی 411388689981

شبا:  IR24-0120-0000-0000-0692-7079-95