امروز: یکشنبه, 4 آبان , 1399


مرکز تحقیقات مغز واعصاب تهران

ارتباط با ما

تلفن : 66948899
نمابر: 66938885

Email: icnr@sina.tums.ac.ir

آدرس پستی: تهران، انتهای بلوار کشاورز ، بیمارستان امام خمینی ، ساختمان بیماری های مغز و اعصاب ،کد پستی: 1419733141

تماس با ما