امروز: سه شنبه, 6 آبان , 1399


مرکز تحقیقات ام اس تهران

گروه بالینی

 

 

دکتر محمدعلی صحراییان

دکتر محمدعلی صحراییان

استاد گروه نورولوژی ، فلوشیپ ام اس

CV

دکتر عبدالرضا ناصر مقدسی

دکتر عبدالرضا ناصر مقدسی

استادیار گروه نورولوژی

CV

دکتر امیر رضا عظیمی

دکتر امیر رضا عظیمی

دانشیار گروه نورولوژی، فلوشیپ ام اس

CV

دکتر سمیرا نوردی

متخصص نورولوژی- فلوشیپ ام اس


گروه بالینی بر استفاده از داروها و تاثیر عوارض احتمالی آن متمرکز می باشد. در جهت این کار انجام کارآزمایی های بالینی در اولویت این گروه می باشد. همچنین گروه بالینی با جمع آوری عوارض داروها سعی در بررسی آنها و کاهش آسیب های احتمالی به بیماران دارد.