امروز: سه شنبه, 6 آبان , 1399


مرکز تحقیقات ام اس تهران

کارکنان

 

1- آقای دکتر محمدعلی صحراییان (رییس مرکز)

2- آقای دکترعبدالرضا ناصر مقدسی (معاون پژوهشی مرکز)

3-آقای دکتر امیررضاعظیمی(معاون آموزشی مرکز)

4-خانم دکتر ژیلا مقبولی (عضو هیئت علمی دانشگاه،متخصص ژنتیک )

5-خانم دکتر شراره اسکندریه (عضو هیئت علمی دانشگاه، متخصص اپیدمیولوژی)

6-خانم مهنازمداح موحدی (سرپرستار)

7- خانم سارا همتایی (پرستار مرکز)

8- خانم روشنک خمس آبادی(پرستار مرکز)

9- خانم راضیه سادات کاظمی (پرستار مرکز)

10-  خانم رقیه سعیدی (روانشناس مرکز )

11-خانم دکتر سپیده یزدان بخش (نورولوژیست)

12-خانم دکتر رزیتا دوستی (پزشک عمومی،پژوهشگر)

13-خانم نسیم رضایی منش (کارشناس پژوهشی مرکز)

14-خانم مهندس مهدیه مخبر(کارشناس انفورماتیک مرکز)

15-خانم ترلان ورزندی(کارشناس فیزیولوژی، پژوهشگر)

15-خانم سمیرا بهره مند (منشی)

16-خانم محدثه زراعت طلب (منشی)

17-خانم سیده مرضیه بزرگ زاده (منشی )

18-خانم افسانه نیسی (منشی)

19-آقای داوری (خدمات )