امروز: سه شنبه, 6 آبان , 1399


مرکز تحقیقات ام اس تهران

معاون پژوهشی

جناب آقای دکتر عبدالرضا مقدسی(عضو هیئت علمی گروه نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران معاون پژوهشی مرکز)