امروز: سه شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۹


گروه حکمرانی و سلامت

تاریخچه و ماموریت

تاریخچه

دپارتمان حکمرانی و سلامت در سال 1397 تاسیس شده است. لیکن ماحصل کار تیمی است که تاریخچه ای قریب به دو دهه دارد. هسته اولیه ای از کارشناسان و اعضای هیات علمی با هدف مشترک کمک به ارتقای نظام سلامت و رفاه کشور در سال 1378 گردهم آمدند که به ترتیب در جایگاه های زیر همکاری داشته اند و تا امروز نیز این همدلی و مشارکت تداوم دارد:

 • مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (1382-1378)
 • واحد کشوری اصلاحات نظام سلامت (1384-1382)
 • معاونت هماهنگی و امور مجامع، شوراها و هیات های امنائ(1388-1384)
 • حوزه قایم مقام وزیر در امور سیاست گزاری(1392-1388)
 • دبیرخانه سیاست گذاری سلامت (1394 -1392)
 • دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی (تاکنون-1394)
 • معاونت اجتماعی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (1397 – 1395)
 • دپارتمان مولفه های اجتماعی سلامت موسسه ملی تحقیقات سلامت (1396-1388)
 • انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران (1392 – 1386)
 • فعالیت های پژوهشی و مشاوره ای

این تیم محدود به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نبوده است و از وزارت خانه ها  و سازمان های دیگر از جمله وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت کشور، وزارت نفت، وزرات علوم تحقیقات و فناوری، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری تهران، استانداری ها، سازمان بهزیستی، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و کمیته سلامت مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان جهانی بهداشت (منطقه مدیترانه شرقی) و یونیسف و UNODC سفارش کارهای متعددی را اخذ کرده و همکاری علمی داشته است.

داده نمای عملکرد ده ساله اخیر این گروه خلاصه دسته بندی شده از پروژه های برنامه ریزی، الگو سازی، ارزشیابی و انتقال دانش را نشان می دهد.

 

ماموریت

 • دپارتمان حکمرانی و سلامت زیرنظر پژوهشکده علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در کنار مراکز تحقیقاتی پایه و بالینی به عنوان گروه تحقیقاتی و آموزشی سلامت همگانی راه اندازی شده است.
 • رسالت این گروه باتوجه به نیاز کشور، ترویج گفتمان، منش و عمل مبتنی بر توسعه پایدار در ایران و کشورهای منطقه چشم انداز برای تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم است. این مهم از طریق تعیین و اجرای اولویت های پژوهشی در سه حیطه:

۱)توصیف وضعیت، علل و عوامل موثر بر آن و مداخلات

۲) انتقال دانش مرتبط از جمله مستندسازی و برگزاری دوره های مرتبط برای مخاطبان

۳) حمایت طلبی برای تصمیم گیرندگان به انجام می رسند

 • مخاطبان این دپارتمان به ترتیب سیاست گذاران و مدیران ارشد، نمایندگان مردم، کارشناسان خبره و دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد، دکترا و پسادکتری می باشند.
 •  مطابق وضعیت بار بیماری های کشور و سهم این پژوهشکده در تولید شواهد برای تاثیر گذاری در کاهش ده علت اول مرگ (سکته مغزی،آلزایمر، صدمات جاده ای)، مرگ زودرس (سکته مغزی، آلزایمر) و ناتوانی ها (اختلالات سردرد، کمردرد و گردن درد،  اختلالات افسردگی و اضطرابی، اختلالات مرتبط با مصرف مواد مخدر) دپارتمان سعی می کند تا در این مهم به عنوان بخش تحقیقات حوزه سلامت همگانی در ساختاری ماتریسی با سایر مراکز تحقیقات پایه و بالینی و از طریق تاثیرگذاری بر روندهای حکمرانی موثر عمل نماید.

دورنما

این گروه در نظر دارد با ترویج گفتمان، منش و عمل مبتنی بر شواهد علمی و دانش ضمنی خبرگان توسعه پایدار، به عنوان مرجع علمی و مشورتی در زمینه حکمرانی و سلامت در سطح ملی و مرکز تحقیقاتی همکار سازمان جهانی بهداشت در منطقه مدیترانه شرقی تا سال 1404 شناخته شود.