امروز: یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹


پژوهشکده علوم اعصاب

                             به وب سایت پژوهشکده علوم اعصاب خوش آمدیداولین جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

اولین جلسه دفاع از پایان نامه خانم شراره اسکندریه دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی (phd by research) ورودی

نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۳ تحت عنوان : ” بررسی رابطه عوامل خطرزای محیطی بیماری (NMO) Neuromyelitis

Optica   در پژوهشکده علوم اعصاب برگزار شد.


تغییرات اعمال شده در فرمت الکترونیکی شرکت در کنگره وارایه مقاله در همایش های خارج از کشور

معاونت بین الملل دانشگاه در خصوص تغییرات اعمال شده در فرمت فرم الکترونیکی شرکت در کنگره و ارائه مقاله در

همایش های خارج از کشور اعلام نمود :


همایش ها و کارگاهها