امروز: یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹


پژوهشکده علوم اعصاب

انتصاب جناب آقای دکتربابک نگاهداری به عنوان «رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی»

دکتر محمدمهدی طهرانچی با صدور حکمی، بابک نگاهداری را به عنوان «رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه» منصوب کرد.

در متن حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آمده است: با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه» منصوب می شوید.

در ادامه عنوان شده است: ……


ارسال طرح های تحقیقاتی

بدینوسیله  به اطلاع  مراکز تحقیقاتی میرساند ، طرحهای تحقیقاتی مصوب خود را حداکثر تا تاریخ ۹۷/۹/۱  به پژوهشیار پژوهشکده ارسال نمایند . شایان ذکر است جلسه شورای پژوهشی پژوهشکده ( رنک زمستان ) در تاریخ ۹۷/۹/۲۸ برگزار می گردد.   معاونت پژوهشی پژوهشکده .


بازدید هیات فرانسوی به سرپرستی ژان کریستوف بونته رایزن علمی فرانسه در خاور میانه از پژوهشکده ی علوم اعصاب

 

صبح روز یکشنبه ۳۱ تیر رایزن علمی فرانسه در آسیای غربی (خاورمیانه) در راس هیات ۵ نفره از پژوهشکده علوم اعصاب بازدید کردند و در


اولین جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

اولین جلسه دفاع از پایان نامه خانم شراره اسکندریه دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی (phd by research) ورودی

نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۳ تحت عنوان : ” بررسی رابطه عوامل خطرزای محیطی بیماری (NMO) Neuromyelitis

Optica   در پژوهشکده علوم اعصاب برگزار شد.