امروز: یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹


پژوهشکده علوم اعصاب

جدول زمانبندی جلسات شورای پژوهشی پژوهشکده در سال ۱۳۹۸

بدینوسیله جدول زمانبندی جلسات تصمیم گیری طرح های تحقیقاتی سال ۱۳۹۸  و آخرین فرصت ارسال طرح های تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی مراکز تحقیقاتی به پژوهشکده  به شرح ذیل اعلام می گردد.

 

ردیف شماره جلسه رتبه بندی (رنک) آخرین فرصت ارسال طرح و صورتجلسه از مراکز تحقیقاتی تاریخ جلسه شورای پژوهشی پژوهشکده (چهارشنبه ساعت ۷صبح تا ۱۰)
۱ اول ۹۸/۰۲/۱۲ ۹۸/۰۲/۲۵
۲ دوم ۹۸/۰۴/۲۸ ۹۸/۰۵/۱۶
۳ سوم ۹۸/۰۷/۱۲ ۹۸/۰۸/۰۱
۴ چهارم ۹۸/۰۹/۳۰ ۹۸/۱۰/۱۸

اولین جلسه کمیته اخلاق پژوهشکده علوم اعصاب

اولین جلسه کمیته اخلاق پژوهشکده علوم اعصاب مورخ ۱۹ اسفند۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۵

با حضور جناب آقای دکتر احمدرضا دهپور (رئیس کمیته)، سرکار خانم دکتر مژده قبایی (دبیر کمیته)، جناب آقای دکتر حجت زراعتی (متخصص آمار)، جناب آقای دکتر جعفر آی (پژوهشگر) ، جناب آقای دکتر حمیدرضا نمازی (متخصص اخلاق پزشکی)، جناب آقای دکتر سید شهاب الدین صدر (پژوهشگر)، جناب آقای دکتر سید طه مرقاتی خوئی (روحانی)، جناب آقای حسین کمیلی (حقوقدان) ،جناب آقای دکتر نوروزی معاونت پشتیبانی پژوهشکده و سرکارخانم سمانه میرزائی (کارشناس کمیته)برگزار شد.
جلسه با معرفی اعضای کمیته شروع شد و در ادامه، جلسه با بحث و تبادل نظر اعضای کمیته ادامه پیدا کرد.

در این جلسه ضمن تصمیم گیری در مورد چگونگی عملکرد کمیته، دستور جلسه بعدی در اردیبهشت سال آینده نیز مقرر شد

 


کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشکده علوم اعصاب تصویب شد

با توجه به پیشرفت روز افزون علم و به تبع آن علم پزشکی و به منظور ارتقاء هر چه بیشتر پژوهش چه در زمینه کمی و چه در زمینه کیفی ، تاکید بر رعایت هر چه بیشتر اخلاق در پژوهش پر رنگ تر می شود.