امروز: یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹


پژوهشکده علوم اعصاب

کنفرانس توانبخشی افراد ضایعه نخاعی در ژاپن

کنفرانس توانبخشی افراد ضایعه نخاعی در ژاپن
پنج شنبه ۹ آبان ۹۸ در سالن کنفرانس پژوهشکده علوم اعصاب  برگزار میگردد 
سخنرانان:

فوجیناوا میتسورا
دانشکده بهداشت دانشگاه کیتاساتو،
سرپرست گروه فیزیوتراپی آسیب نخاعی
انجمن فیزیوتراپی ژاپن
FUJINAWA MITSURU
Kitasato University Faculty of Medical Health,
Deputy Head of Physiotherapy, Spinal Cord Injury
Japan Physical Therapist Association

تسوجیمورا کازومی
بیمارستان توانبخشی کاناگاوا، گروه مهندسی توانبخشی، گروه تحقیقات، آزمایشگاه مهندسی توانبخشی
TSUJIMURA KAZUMI
Kanagawa Rehabilitation Hospital, Department of Rehabilitation Engineering, Research Department, Rehabilitation Engineering Laboratory