امروز: یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹


پژوهشکده علوم اعصاب

اولین جلسه کمیته اخلاق پژوهشکده علوم اعصاب

اولین جلسه کمیته اخلاق پژوهشکده علوم اعصاب مورخ ۱۹ اسفند۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۵

با حضور جناب آقای دکتر احمدرضا دهپور (رئیس کمیته)، سرکار خانم دکتر مژده قبایی (دبیر کمیته)، جناب آقای دکتر حجت زراعتی (متخصص آمار)، جناب آقای دکتر جعفر آی (پژوهشگر) ، جناب آقای دکتر حمیدرضا نمازی (متخصص اخلاق پزشکی)، جناب آقای دکتر سید شهاب الدین صدر (پژوهشگر)، جناب آقای دکتر سید طه مرقاتی خوئی (روحانی)، جناب آقای حسین کمیلی (حقوقدان) ،جناب آقای دکتر نوروزی معاونت پشتیبانی پژوهشکده و سرکارخانم سمانه میرزائی (کارشناس کمیته)برگزار شد.
جلسه با معرفی اعضای کمیته شروع شد و در ادامه، جلسه با بحث و تبادل نظر اعضای کمیته ادامه پیدا کرد.

در این جلسه ضمن تصمیم گیری در مورد چگونگی عملکرد کمیته، دستور جلسه بعدی در اردیبهشت سال آینده نیز مقرر شد