امروز: یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹


پژوهشکده علوم اعصاب

دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی پژوهشی

روز سه شنبه تاریخ ۹۷/۵/۳۰  با حضور کلیه اساتید راهنما و مشاور و داوران داخلی وخارجی و همچنین نماینده دانشگاه  دفاعیه پایان نامه جناب آقای دکتر امیر حسین معماری با عنوان ” طراحی یک مدل زیستی- روانی – اجتماعی برای فعالیت بدنی در کودکان نرمال ومبتلا به اختلالات جسمی و روانی ۸-۱۸ ساله ” به راهنمایی جناب آقای دکتر کردی  به ریاست جلسه جناب آقای دکتر نگاهداری تشکیل و پس از انجام مراحل قانونی دفاع دانشجوی نامبرده با نمره عالی فارغ التحصیل گردید.