امروز: یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹


پژوهشکده علوم اعصاب

بازدید هیات فرانسوی به سرپرستی ژان کریستوف بونته رایزن علمی فرانسه در خاور میانه از پژوهشکده ی علوم اعصاب

 

صبح روز یکشنبه ۳۱ تیر رایزن علمی فرانسه در آسیای غربی (خاورمیانه) در راس هیات ۵ نفره از پژوهشکده علوم اعصاب بازدید کردند و در

نشست مشترکی با ریاست و معاونین پژوهشکده و مراکز تحقیقاتی مربوطه ابعاد مختلف همکاری های بین مراکز مشابه در کشور فرانسه با پژوهشکده علوم اعصاب را مورد بررسی قرار دادند .در این نشست ضمن ارائه ای از فعالیت ها و اقدامات مهم مراکز تحقیقاتی پژوهشکده در خصوص ظرفیت های طرفین برای شکل گیری یک همکاری پایدار و مداوم تبادل نظر گردید طرفین در این نشست بر امکان تبادل دانشجو ، تعریف پروژه های تحقیقاتی مشترک و انتقال تکنولوژی دو طرفه تاکید نمودند در انتها به منظور عملیاتی نمودن توافقات صورت گرفته نمایندگانی از هر دو طرف تعیین شدند تا موضوع را بطور جدی پیگیری نمایند.