امروز: یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹


پژوهشکده علوم اعصاب

کمیته اخلاق

کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشکده علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۱۱ عضو به تائید کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی رسید.

اعضاء کمیته اخلاق به شرح زیر می باشند:

 • دکتر احمدرضا دهپور رئیس
 •  دکتر مژده قبائی دبیر
 •  دکتر حجت زراعتی  متخصص آمار
 •  دکتر جعفر آی   پژوهشگر
 • دکتر حمیدرضا نمازی  متخصص اخلاق پزشکی
 • دکتر عباس تفاخری  پژوهشگر
 •  دکتر سید شهاب الدین صدر   پژوهشگر
 •  دکتر سید طه مرقاتی خوئی   روحانی
 • آقای حسین کمیلی  حقوقدان
 • آقای محمدعلی حبیبیان  نماینده جامعه
 • خانم سمانه میرزائی  کارشناس کمیته

 

 

اولین جلسه کمیته اخلاق پژوهشکده علوم اعصاب