امروز: یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹


پژوهشکده علوم اعصاب

واحد فناوری وتجاری سازی

 

 • برنامه های واحد فناوری و تجاری سازی پژوهشکده
 • مقدمه:
 • تجاري سازي فناوری در حال حاضر يكي از مسائل كليدي مراكز دانشگاهي و پژوهشکده ها می باشد. تجاري كردن فناوري فرآيندي است كه طي آن نتايج بدست آمده از تحقيق در يك محيط پژوهشي به يك محصول موفق قابل عرضه به بازار تبديل ميشود. درصورتی که در نتیجه تجاری شدن فناوری درآمدزایی رخ دهد، درآمدهای حاصله بخش‌های پژوهش، فناوری و تجاری‌سازی را تغذیه و تقویت خواهد نمود .در ساختار فعلی حوزه پژوهش، پروژه‌های تکمیل‌شده به‌صورت مقاله و گزارش ثبت می‌شوند که برخی از گزارش‌ها و یافته‌ها توانایی تبدیل شدن به فناوری را داشته‌ و می‌توانند به فناوری تبدیل شوند. هدف اصلی از راه اندازی دفتر تجاری سازی در پژوهشکده بازتوانی عصبی ایجاد ارزش افزوده از دارائی های فکری و پژوهش های انجام شده در پژوهشکده می باشد.
 • اهمیت راه اندازی دفتر تجاری سازی:

با نگاهي به عملكرد پژوهشکده ها در سال های گذشته می توان دریافت که برخلاف توانمندی های فراوان در ایجاد دانش فنی، بسیاری از آنها در امر تجاری سازی فناوری بازدهی چندانی نداشته اند. اکنون بسياري از موسسات پژوهش و فناوري كشور ما با چالش های راهبردي روبرو هستند و ركود اقتصادي، تحریم های بين المللي و کاهش درآمدهاي کشور نيز نقش این سازمان ها را هر چه بيشتر دستخوش تغییر كرده است. از اين رو تجاري سازي فناوري براي دستيابي به منابع مالي بيشتر در كنار امكان كاهش بودجه های دولتي با توجه مشکلات مالي كه اين روزها دولت با آن دست و پنجه نرم می کند به موضوعی کلیدی برای پژوهشکده ها شده است. در كشور ما بطور معمول، طرح هاي پژوهشي پيشنهادي محققين، پس از تصويب در شوراي پژوهشي، از سوي مجري طرح، به اجرا درآمده و در نهايت در قالب یک نسخه گزارش نهائی در اختیار سازمان حمایت کننده مالی پژوهش قرار می گیرد. تعدادي از طرح هاي پژوهشي نيز توسط مجري طرح به مقاله تبديل شده و به چاپ می رسند. در موارد معدودي نیز كه محقق در حين اجراي پژوهش، به فناوري، ابداع يا ابتكار جديدي نيز دست يافته است، اقداماتي براي ثبت آن در سازمان ثبت اسناد كشور صورت مي پذيرد و يا براي برقراري ارتباط با بخش صنعت و استفاده از نتايج طرح در صنعت و گاهي نيز براي انعكاس نتايج تحقيق به سياستگذاران و ساير سازمانهاي ذينفع، اقدام می شود. لذا به نظر می رسد با سبک فوق پژوهش های انجام شده در کشور در صورتيكه منجر به رفع نيازهاي جامعه از طريق توليد دارايي هاي فكري و ارزش افزوده حاصل از فروش و تجاري سازي اين دارايي ها نگردد، نمي تواند به عنوان عاملي حياتي در توسعه اقتصادي كشور به حساب آيند. لذا به نظر می رسد تاسيس دفتر تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي با هدف ایجاد ارزش افزوده از دارائی های فکری و دستاوردهاي پژوهشي از ضروریات پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی باشد.

 • اهداف دفتر تجاری سازی:

۱) شناسايي و مستند سازي فرايندهاي انتقال فناوري و تجاري سازي در پژوهشکده
۲) تشويق مديران صنايع و صاحبان سرمايه به مشاركت در برنامه هاي تجاري سازي پژوهشکده
۳) کمک به هدفمند سازی پژوهش ها در راستاي تجاري سازي آن ها
۴) ايجاد شبكه هاي ارتباطي (فن بازار) بين متخصصان براي تسهيل تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي
۵) حفاظت از داراييهاي فكري، شناسائي ايده ها و ثبت اختراعات پژوهشگران پژوهشکده

۶)مدیریت بهینه‌ منابع در اختیار به‌منظور تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی

۷) ساماندهی فعالیت های تجاری سازی پژوهشکده

 • وظايف دفتر تجاري سازي
 • تدوين فرايند گردش كار، كاربرگها و تصويب شيوه نامه هاي اجرايي
  ۲) برگزاري كارگاهاي آموزشي در زمينه تجاري سازي به منظور ایجاد مهارت های تجاری سازی و کارآفرینی براي پژوهشگران پژوهشکده
  ۳) برگزاري سمينارهاي مختلف جهت معرفي توانمندي هاي پژوهشکده
  ۴) حضور در نمايشگاههاي داخلي جهت ارائه دستاوردهاي پژوهشي پژوهشکده
  ۵) ايجاد ارتباط با صنعتگران و سرمايه گذاران جهت تسهيل فرايند تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي
  ۶) انعقاد تفاهم نامه با موسسه هاي بازاريابي