امروز: یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹


پژوهشکده علوم اعصاب

واحد علم سنجی و بیوانفورماتیک

توليد و نشر علم به عنوان يكي از مهمترين وظايف يك مركز علمي يا پژوهشكده مي باشد كه سهم بسزايي در جاي گاه علمي هر كشور دارد. لذا علم سنجي، به عنوان علم سنجش و تحليل فعاليتهاي علمي تعريف مي شود. علم سنجي، در عمل به ارزيابي انتشارات علمي مي پردازد. شاخص هاي علم سنجي كه توصيف كننده پژوهش در اجتماعات مختلف علمي است مي تواند معياري مفيد و كارآمد براي مديريت تحقيق و سياستگذاري و چگونگي تخصيص بودجه و امكانات پژوهشي در رشته هاي مختلف علوم باشد. اساس كار علم سنجي بر بررسي چهار متغير اساسي شامل نويسندگان، انتشارات علمي، مراجع و ارجاعات مي باشد. علم سنجي بر آن است با استفاده از بررسي جداگانه اين متغيرها با تركيبي مناسب از شاخصهاي مبتني بر اين متغيرها خصايص علم و پژوهشهاي علمي را نمايان سازد. بعنوان مثال ارزش يك مقاله علمي بر مبناي تاثير در مقالات و نوشته هاي بعدي معين مي شود.

 

فایل راهنمای ارزشیابی پژوهشکده ها