امروز: یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹


پژوهشکده علوم اعصاب

واحد شبکه های تحقیقاتی

مقدمه

     پس از انقلاب اسلامی شاهد رشد چشمگیری در فعالیت های پژوهشی درسطح کشور بوده ایم. در طی این سالها مراکز تحقیقاتی زیادی در کشور تاسیس و توسعه پیدا کرده اند و هر ساله منابع زیادی برای انجام طرح های مختلف تحقیقاتی اختصاص می یابد.با این وجود در سال های اخیر با توجه به مشکلات اقتصادی و محدودیت منابع، ضرورت ارتقای بهره وری و نیز انطباق طرح های تحقیقاتی با نیاز های اصلی کشور بیش از پیش نمایان شده است. در حال حاضر پراکنده کاری ، انجام پژوهش های موازی و عدم انطباق طرح های تحقیقاتی با نیازها و اولویت های اصلی کشور از معضلاتی می باشند که منجر به اتلاف منابع و توان علمی می گردند. یکی از مواردی که می تواند برای اصلاح این روند موثر باشد، تشکیل شبکه مراکز علمی و تحقیقاتی فعال در حوزه های مرتبط با یکدیگر در قالب کنسرسیوم می باشد که می تواند با هماهنگی، برنامه ریزی و اشتراک گذاری توان علمی موجب هم افزایی و رشد و شتاب هر چه بیشتر در مسیر رفع نیازهای جامعه گردد. طرح زیر با هدف تشکیل کنسرسیوم مراکز علمی و تحقیقاتی فعال در حوزه های علوم مغز و اعصاب ارائه می گردد.

اهداف و ماموریت های کنسرسیوم

 • همنگری نتایج و تقسیم کار در حوزه طرح های تحقیقاتی به منظور جلوگیری از انجام پژوهش های موازی و تکراری
 • تدوین نیازها و اولویت های اصلی کشور و تلاش برای انطباق طرح های تحقیقاتی مراکز عضو کنسرسیوم با نیازهای کشور
 • شبکه سازی امکانات و تجهیزات تخصصی و تحقیقاتی به منظور هم افزایی ظرفیت ها
 • تعریف و انجام پروژه های ملی با همکاری اعضا
 • ایجاد فرصت جذب منابع مالی پژوهش از مراکز مختلف دولتی و عمومی برای انجام طرح های تحقیقاتی
 • احصاء خلا های تخصصی کشور به منظور ساماندهی هر چه بیشتر تربیت نیروی تخصصی در داخل و خارج از کشور
 • ایجاد بانک اطلاعاتی تحقیقات علوم و اعصاب و به اشتراک گذاری ان برای اعضای کنسرسیوم در قالب شبکه ملی
 • ایجاد مرکز جامع آمار علمی و اجتماعی در حوزه ماموریت های کنسرسیوم
 • فراهم سازی امکان انجام کارآزمایی های بالینی بزرگتر در پروژه های ملی و بین المللی از طریق تامین نمونه های بیشتر با بهره برداری از ظرفیت های مراکز تحقیقاتی عضو کنسرسیوم

 

عناوین پیشنهادی کنسرسیوم های مراکز علمی و تحقیقاتی فعال در حوزه های:

 • MS
 • پزشکی ورزشی
 • بازتوانی عصبی

اقدامات مورد نیاز:

 • راه اندازی دبیرخانه دائمی در پژوهشکده
 • تهیه و تدوین اساس نامه بر اساس برنامه ها و اهداف کنسرسیوم و به تصویب و تایید رساندن از سوی اعضای کنسرسیوم
 • ایجاد زیرساختهای مربوط به بانک های اطلاعاتی و سامانه های آماری مورد نیاز
 • رایزنی با وزارت بهداشت جهت به رسمیت شناختن کنسرسیوم از سوی آن وزارتخانه
 • برگزاری نشست های فصلی با اعضای کنسرسیوم