امروز: یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹


پژوهشکده علوم اعصاب

واحد ارتباط با صنعت

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با مجوز تفویض اختیار جهت عقد قرارداد طرح های ارتباط با صنعت در جلسه کمیته اجرایی ارتباط با صنعت عقد قرارداد این طرح ها را تا سقف ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان منوط به تصویب شورای محیطی ارتباط با صنعت پژوهشکده را صادر نموده است.

دستورالعمل-اجرایی-طرح-های-ارتباط-با-صنعت.pdf

جدول-زمان-بندی-طرح-های-ارتباط-با-صنعت-

جدول زمانبندی برگزاری جلسات شورای محیطی ارتباط با صنعت پژوهشکده علوم اعصاب در سال ۱۳۹۸