امروز: یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹


پژوهشکده علوم اعصاب

معاون آموزشی

 

 

 

دکتر مژده قبائی

استاد گروه بیماریهای مغزواعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

Dr Mojdeh Gahabee

Professor of Neurology, CV TUMS

E-mail: ghabaeem@tums.ac.ir

Gmail: mojdeh.ghabaee@gmail.com

Office Tell-number: 021-61192426 (280)  / ۶۶۹۴۸۸۹۹