امروز: یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹


پژوهشکده علوم اعصاب

شورای پژوهشی

دکتر بابک نگاهداری معاون تحقیقات و فناوری پژوهشکده بازتوانی عصبی
دکتر عباس نوروزی جاویدان معاون پشتیبانی پژوهشکده بازتوانی عصبی
دکتر مژده قبایی معاون آموزشی پژوهشکده بازتوانی عصبی
دکترمحمودرضا حاجی قاسم معاون پژوهشی مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی
دکتر منصور کشاورز معاون پژوهشی مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی
دکتر فرزاد فاتحی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های مغز و اعصاب
دکتر عبدالرضا ناصر مقدسی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات ام .اس
دکتر پردیس نور محمدپور معاون پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی
دکتر احمدرضا دهپور هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمدحسین قهرمانی هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مسعود یونسیان هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر فریبا کوهدانی هیئت علمی دانشکده تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر حسین قنبری هیئت علمی دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران