امروز: دوشنبه, ۲۰ مرداد , ۱۳۹۹


پژوهشکده علوم اعصاب

سمپوزیوم

با ياري از خداوند بزرگ، ششمين سمپوزيوم ملي و سومين جشنواره خود مراقبتي و آموزش بيمار در تاريخ ۲ مرداد ۱۳۹۷  در مرکز همايشهاي امام خميني (ره) واقع در مجتمع بيمارستاني امام خميني(ره) برگزار خواهد گرديد.
برگزاري اين رويداد علمي امکان تبادل آخرين دستاوردها در زمينه خود مراقبتي و آموزش بيمار به منظور بررسي عميق چالش هاي پيشرو جهت دستيابي افراد و بيماران به زندگي سالم فراهم خواهد ساخت.
خودمراقبتي، هنر فردي است که با استفاده از دانش، مهارت و توان خود از سلامت خود مراقبت کند. اين دانش و مهارت آموختني است و بايد به هر فرد بر اساس سطح سواد و روش مناسب يادگيري، در اين مورد آموزش ببيند و در عين حال اين مراقبت را به فرزندان، خانواده، دوستان، همسايگان، هم محلي ها و همشهريان آموزش دهد..
خود مراقبتي،  حق و مسئوليتي است همگاني براي حفظ سلامت خود، خانواده و نزديکان.
از مزاياي خودمراقبتي، کاهش استرس، ايجاد انرژي و احساس مثبت شادي و آرامش ، افزايش شور و شوق زندگي و در نهايت بهبود تندرستي مي باشد.
در اين سمپوزيوم به طور ويژه در مورد محورهاي مهمي که در تندرستي نقش به سزايي دارد مانند ورزش، سلامت روان، تغذيه و ترک سيگار گفتگو خواهد شد.
اين سمپوزيوم فرصت مناسبي جهت تبادل اطلاعات و تجارب اساتيد و پژوهشگران عزيزدر زمينه خود مراقبتي و آموزش بيمار را فراهم خواهد آورد و آخرين دستاوردها و تجربيات پژوهشگران به اشتراک گذاشته خواهد شد.
اميد است بتوانيم در راستاي بهبود سلامت جامعه و اجتماعي کردن سلامت نقش به سزايي داشته باشيم.