امروز: یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹


پژوهشکده علوم اعصاب

ریاست

Emami

دکتر سید حسن امامی رضوی

 

سمت : رئیس پژوهشکده
ایمیل: emamiraz@sina.tums.ac.ir
تماس: ۶۱۱۹۲۴۷۴ و ۶۱ – ۶۶۵۸۱۵۶۰ داخلی ۱۰۱