امروز: یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹


پژوهشکده علوم اعصاب

امور اداری

 

 

معرفی حوزه اداری پژوهشکده :

این حوزه یکی از ادارات زیرمجموعه معاونت پشتیبانی پژوهشکده میباشد که از جمله وظایف این اداره به شرح ذیل میباشد:

  • انجام امور مربوط به تامین نیروی انسانی طبق مقررات و ضوابط دانشگاه
  • اعمال و اجرا و نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور اداری
  • ایجاد و تکمیل پرونده های پرسنلی. کنترل مدارک و پیگیری رفع نواقص مدارک
  • انجام کلیه امور مربوط به بکارگیری،جذب و قطع همکاری
  • ایجاد ارتباط و تعامل با کارکنان به منظور رفع مشکلات و نیازهای آنان در چارچوب آیین نامه ها و دستورالعمل های دانشگاه
  • ارزیابی عملکرد پرسنل
  • ابلاغ و اطلاع رسانی کلیه دستورالعمل ها و بخشنامه ها بنحو مقتضی
  • نقل و انتقالات
  • انجام امور مربوط به صدور گواهی ها برحسب درخواست آنان

این اداره شامل قسمت های ذیل میباشد: