امروز: سه شنبه, 30 دی , 1399


مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی تهران


ارسال طرحهای تحقیقاتی مرکز

بدینوسیله  به اطلاع  میرساند ، طرحهای تحقیقاتی مصوب خود را حداکثر تا تاریخ ۹۷/۹/۱  به پژوهشیار پژوهشکده ارسال نمایند . شایان ذکر است جلسه شورای پژوهشی مرکز در تاریخ ۹۷/۹/۲۸ برگزار می گردد. 


جلسه کمیته اجرایی مرکز الکتروفیزیولوژی

در تاریخ 29/7/97 ساعت 10 تا 12 جلسه کمیته اجرایی مرکز با حضور دکتر سید شهاب الدین صدر ، دکتر نبوی زاده ، دکتر شهابی،دکتر پیرزاد ،دکتر فرهمندفر و دکتر عادلی برگزار شد .در این جلسه  وضعیت  22 طرح در حال اجرای در مرکز بررسی گردید وهم چنین زمان رنک بعدی برای طرح های ارسای به مرکز آخر آبان سال جاری اعلام گردید .