امروز: شنبه, 8 آذر , 1399


مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی تهران

جلسه

امروز در تاریخ 98/5/27 جلسه ای در ساعت 8:30 صبح  در مورد مگا پروژه تحقیقاتی مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی با عنوان آلزایمر   با حضور جناب آقای دکتر فیض آبادی،رئیس اتاق فکر ایران در آلمان، خانم دکتر نبوی زاده، به عنوان معاون پژوهشی مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی و نماینده دانشکده در گروه M8،خانم دکتر عادلی عضوهیات علمی  پژوهشی ،خانم دکتر اصحابی عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات،آقای دکتر بابایی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی برگزار شد. در پایان جلسه مقرر گردید که تا هفته آینده پیش نویس همکاری با دانشگاههای آلمان در زمینه تحقیقاتی بیماری آلزایمر  تنظیم و ارائه گردد.


گزارش جلسه پیرامون مگاپروژه مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی

در تاریخ98/5/22 جلسه ای پیرامون روند پیشبرد مگاپروژه مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی  در ساعت 11 صبح برگزار گردید.

عنوان مگاپروژه مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی آلزایمر تعریف شده است.در همین راستا  مسوول انجمن آلزایمر ایرا ن حضور داشت . در این جلسه در مورد اهمیت این بیماری  وبروز آن در ایران وجهان  وهمچنین در مورد اهمیت تحقیقات پایه ای در مورد جنبه های مختلف این بیماری بحث وگفتگو شد .

 دومین کنفرانس مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی در سال 1398 برگزار گردید

دومین کنفرانس مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی در تاریخ 5 تیر با سخنرانی سرکار خانم دکتر زحمتکش عضو هیات علمی دانشکده فناوریهای نوین تحت عنوان Main focus areas in research on Alzheimer’s disease برگزار گردید .

در این کنفرانس پیرامون جنبه های Preclinical stage ،pathophysiology ،biomarkersوسخنرانی شد.ادامه