امروز: پنج شنبه, 14 اسفند , 1399


مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی تهران

دومین کنفرانس مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی در سال 1398 برگزار گردید

دومین کنفرانس مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی در تاریخ 5 تیر با سخنرانی سرکار خانم دکتر زحمتکش عضو هیات علمی دانشکده فناوریهای نوین تحت عنوان Main focus areas in research on Alzheimer’s disease برگزار گردید .

در این کنفرانس پیرامون جنبه های Preclinical stage ،pathophysiology ،biomarkersوسخنرانی شد.ادامه