امروز: دوشنبه, 20 اردیبهشت , 1400


مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی تهران

برگزاری شورای پژوهشی مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی

دومین شورای پژوهشی مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی امروز با حضور اعضای جدید شورا برگزار گردید.

در این جلسه آمار  تعدادمقالات چاپ شده وطرح های در حال اجرای مرکز اعلام شد. وهم چنین در مورد برنامه مگا پروژه ی مرکز ، کارگاهای آموزشی وکنفرانسهای مرکز بحث وگفتگو شد.