امروز: سه شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۹


مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی

Emg

الکترو میو گرافی برای ارزیابی  عارضه‌های مختلفی که می‌توانند ناشی ازفشار روی عصب  به ویژه در بازو، آرنج یا مچ دست، باشد انجام می شود. برای انجام این تست نوار عصب و عضله  گرفته میشود. نوار عصب و عضله یک بررسی تشخیصی برای پی بردن به عملکرد عصب های بدن است. تست سرعت هدایت عصبی (NCV) غالباً همزمان با گرفتن نوار عضله انجام می‌شود. عصب در این آزمایش با استفاده از جریان برق تحریک می‌شود و همزمان الکترود دومی تکانه الکتریکی پایین جریان را از ابتدا اندازه‌گیری می‌کند. این تست معمولاً با استفاده از الکترودهای چسبی سطحی، مشابه الکترودهای نوار قلب، انجام می‌شود، الکترودها روی پوست بالای عصب‌ها در نقاط مختلف بدن چسبانده می‌شود.از نوار عصب و عضله درتشخیص بیماریهای مختلف مانند دردهای کمر و گردن ، سندرومها گیرافتادگی عصبی، نوروپاتی ، میوپاتی و آسیبهای عصبی استفاده می گردد.

با توجه به رسالت رشته طب فیزیکی و توانبخشی  که رساندن هر فرد به حداکثر عملکرد مورد انتظار می باشد، کلیه افراد جامعه اعم از افراد سالم تا افراد دچار معلولیت و یا بیماریهای مزمن جزء گروههای هدف  می باشند، اما به طور اختصاصی تر افراد دچار مشکلات موسکولواسکلتال شامل گردن درد، کمردرد و ….، افراد نیازمند توان بخشی شامل بیماریهای مزمن عصبی مانند سکته مغزی، ام اس و .. و افراد نیازمند انجام نوار عصب و عضله می باشند.