امروز: سه شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۹


مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی

گروه نوروساینس

 

مدیر گروه:  دکتر محمود رضا حاجی قاسم

دانشجویان دکتری تخصصی گروه :

ابراهیم بهزاد

حوری محقق

زینب قرایلو

سایره حسین دوست

سارا تیرگر

شیوا هاشمی زاده

فاطمه عزیزی


درباره گروه نوروساینس

مطالعه علمی مغز نیاز به مهارت های بسیاری از رشته های مختلف دارد. علوم اعصاب مطالعه سیستم عصبی استکه هدف نهایی آن درک عملکرد مغز و سیستم عصبی وبیماری های عصبی در بسیاری از سطوح است از جمله  سطح سلولی مولکولی سطح مدارهای نورونی سطح شناختی و سطح رفتاری. از این رو رشته علوم اعصاب بین رشته ای است و نیازمند تعامل علمی گروه های علوم پایه و علوم پزشکی و مهندسین می باشد. با توجه به رسالت مرکز ضایعات مغزی و نخاعی بیمارستان امام در درمان موثر بیماری های عصبی گروه علوم اعصاب به منظور تحقیق و به کارگیری روش های نوین علوم پزشکی در  سال ۱۳۹۲ راه اندازی شده است و فعالیت های پژوهشی اموزشی و اجرایی خود را به انجام می رساند.

فعالیت های پژوهشی این بخش شامل پروژه های تحقیقاتی و دانشجویی در زمینه بیماری های عصبی از جمله صرع گلیوبلاستوما، ضایعات نخاعی، سکته مغزی و… است.

فعالیت های اموزشی شامل تدریس دروس مرتبط در دوره دکتری تخصصی برگزاری کنگره ها و کارگاه ها و سمینارها و بازاموزی ها می باشد.

فعالیت های اجرایی این بخش شامل شرکت اعضا هییت علمی در کمیته های کشوری اموزشی و پژوهشی داخلی و داوری مقالات ارسالی می باشد.

مدیریت گروه علوم اعصاب مرکز ضایعات مغزی و نخاعی بیمارستان امام از بدو تاسیس تا کنون به عهده دکتر محمود رضا حاجی قاسم می باشد.