امروز: سه شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۹


مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی

همایش ها و کارگاه ها

کارگاه های برگزار شده 

کارگاه آموزشی پیشگیری و مراقبت های زخم بستر
ویژه بیماران ضایعات نخاعی   مشاوره و پرسش و پاسخ
زمان اجرا: 59/20/31

 

کارگاه آموزشی پیشگیری از عوارض کلیوی و عفونت های ادراری
ویژه بیماران ضایعات نخاعی و خانواده های آنها  مشاوره و پرسش و پاسخ
59/2/20

کارگاه آموزشی مراقبت های مربوط به درد و اسپاسم
ویژه بیماران ضایعات نخاعی و خانواده های آنها  مشاوره و پرسش و پاسخ
95/3/4