امروز: سه شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۹


مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی

گروه سلامت جنسی

 

مدیر گروه: دکتر عفت السادات مرقاتی خویی

اعضا:

دکتر زهرا سلمانی

نورا آقاجانی

سلامت جنسی برای مراجعین متفاوت معانی متفاوت دارد. نسخه واحدی وجود ندارد که افراد همه در آن بگنجند. به این دلیل  کلینیک فوق تخصصی سلامت جنسی با استفاده از تجربه و تخصص اعضای تیم انواع خدمات را به روشهای گوناگون با رعایت اصل رازداری ارائه میدهد.


اهداف :

کمک رسانی به بیماران ضایعه نخاعی و مردم در حوزه سلامت جنسی و ارتقاء کیفیت زندگی جنسی

ارائه خدمات در محیطی امن و احترام آمیز بدور از قضاوت برای مراجعین به منظور دستیابی آسان و اثربخش به اهداف جنسی در شرایط مناسب و سالم


خدمات: 

  1. ارزیابی و مشاوره سلامت جنسی
  2. تعلیم و آموزش حرفه ایی
  3. مشاوره تخصصی سلامت جنسیبرای زوجین و مراجعین دیگر
  4. مشاوره تلفنی و اسکایپ برای افراد خارج از تهران و خارج از کشور