امروز: سه شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۹


مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی

راهنمای پذیرش طرح های تحقیقاتی

محققین گرامی
در راستای اهداف مرکز  پذیرش طرح های تحقیقاتی شرایط ذیل را داشته باشد:
موضوع پژوهش در ارتباط با موضوعیت مرکز در زمینه آسیبهای مغزی و ضایعه نخاعی باشد.
طرح  بايستي نوآور باشد. نوآور بودن به معناي جديد بودن در  سطوح ملی، منطقه ای یا بین المللی است. همچنین یک ایده خام نباشد و قابلیت اجرا داشته باشد.
طرح در اینده قابلیت ترجمان دانش در حوزه ضایعات  مغزی و نخاعی را داشته باشد.
اجرای طرح از نظر اقتصادی مقرون به صرفه و عملی باشد.
مجری طرح از اعضای مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی باشد. دانشجویان میتوانند یکی از اعضای هیئت علمی مرکز را به عنوان مجری طرح انتخاب نمایند.