امروز: سه شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۹


مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی

کاردرمانی

پرسنل کاردرمانی

 

روند توانبخشی بعد از آسیب طناب نخاعی به طور معمول در شرایط حاد شروع می شود. کار درمانی نقش مهمی در مدیریت آسیب نخاعی دارد.  مطالعات اخیر بر اهمیت کار درمانی اولیه تاکید دارد که بلافاصله پس از اینکه بیمار پایدار شد آغاز می شود. کاردرمانی به بیماران ضایعه نخاعی و سرپایی خدمات ارائه می دهد. هر جلسه کاردرمانی حداقل 45 دقیقه طول می کشد که شامل استفاده از دستگاه ها، درمان با کمک درمانگر که بر روی بیمار اعمال می شود. میانگین تعداد بیماران ویزیت شده در این بخش 10  بیمار در طی روز است.

نحوه پذیرش مراجعین به کاردرمانی