امروز: سه شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۹


مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی

پزشک پژوهشگر

محور اصلی فعالیت های برنامه پزشک پژوهشگر، کسب دانش و مهارت های بالینی و پژوهشی بطور همزمان و هدفمند در یک حیطه خاص از علم پزشکی است. 
  • برنامه پزشک پژوهشگر مقطع جدید دانشگاهی نبوده و کاریکولوم آموزشی آن عملا ترکیبی از محتوای دوره تخصصی یا فوق تخصص/فلوشیپ بالینی به علاوه دوره researchby PhD است. 
  • کلیه قوانین حاکم بر آموزش دوره تخصص و یا فوق تخصص/فلوشیپ های بالینی و همچنین دوره PhD by research در برنامه پزشک پژوهشگر نیز اعمال می شود مگر آنکه در این آئین نامه بصورت دیگری آمده باشد. 
  •  پذیرش دستیاران این برنامه در قالب ظرفیت استعدادهای درخشان و یا مازاد بر ظرفیت ورودی دوره های تخصصی یا فوق تخصصی در دانشگاه های کشور خواهد بود. 
  • شرکت در برنامه پزشک پژوهشگر برای دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کاملا ً‌اختیاری است. 
  • هیچگونه محدودیتی در نوع استخدام (پژوهشی، آموزشی، و یا درمانی) برای فارغ التحصیلان برنامه پزشک پژوهشگر در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی وجود ندارد.

برنامه آموزشی و تحقیقاتی
برنامه آموزش و تحقیق دستیار می باید در چهارچوب مصوبات معاونت آموزشی و معاونت تحقیقات و فنآوری و با هماهنگی میان رئیس مرکز تحقیقاتی میزبان و مدیر گروه بالینی مربوطه تنظیم شده و در ابتدای هر سال تحصیلی به دبیرخانه “شورا” اعلام می گردد. اصول کلی برنامه عبارتند از:

  • در سال اول دستیار ۹ واحد عمومی را با نظر استاد راهنما (از لحاظ ترتیب و زمان گذراندن این واحد ها) می گذراند. این واحدها عبارتند: از آمار زیستی و اپیدمیولوژی (۲ واحد)، روش تحقیق (۲ واحد)، اخلاق در پژوهش (Ethics)‌ (۱ واحد)، مستند سازی و گزارش نویسی (Documentation and Report Writing) و نگارش مقاله(Scientific Writing) و نگارش پروپوزال (۲ واحد)، مهارتهای ارتباطی (Communication Skill) ( (۲ واحد)
  • واحدهای آموزشی اختصاصی بر اساس نیاز دستیار و با نظر استاد راهنما (۹ واحد) در طول برنامه گذرانده می شود.
  • الزامیست که تعداد مقالات علمی دستیار در طول برنامه، معادل سال های آموزش و در مجلات اندکس شده ISI با impact 2factor> بوده و حداقل در نیمی از این مقالات به عنوان نویسنده اول باشد.
  • نظارت مستقیم بر کلیه امور آموزشی و پژوهشی دستیاران به عهده دانشکده پزشکی/دندانپزشکی میزبان می باشد.
  • در برنامه ریزی مدیر گروه بالینی باید اطمینان حاصل کند که کلیه مفاد کاریکولوم رشته تخصصی/فوق تخصصی مربوطه در طول دوره دستیاری تکمیل می گردد.

آیین نامه 

دستورالعمل