امروز: سه شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۹


مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی

واحد فراوری سلول

مدیر اجرایی: دکتر بابک ارجمند

مدیر فنی:  دکتر حمیدرضا اقایان

کارشناسانپریسا گودرزی

                 فرشته محمدی جهانی

 

واحد فراوری سلولی:  بر اساس دیدگاه­های منطبق با اصول GMP  و در راستای تهیه و فراوری ایمن انواع رده­های سلولی برای استفاده در کارآزمایی بالینی و کلینیکی جهت بهبود ضایعات مغزی و نخاعی تأسیس و راه ­اندازی شده است. همچنین مجموعه دستورالعمل­های کاری، طراحی و ایجاد اتاق تمیز، انتخاب نوع و نحوه استقرار و استفاده از تجهیزات و حتی نوع مواد مصرفی منطبق با اصول GMP و استانداردهای بین المللی فراوری بافت و سلول تهیه و اجرا شده است و آمادگی همکاری با کلیه محققین برای تامین فراورده­ های سلولی با مشارکت پژوهشگران را دارد.