امروز: سه شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۹


مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی

فیزیوتراپی

پرسنل فیزیوتراپی

 

خدمات ارائه شده به بیماران در این بخش  از طریق الکتروتراپی و تمرین درمانی انجام می گیرد. فیزیوتراپیست با بیمار برای جلوگیری از عوارضی که ممکن است بواسطه بی تحرکی در ضایعه نخاعی  بوجود آید کار می کند.بیماران شده پس از دریافت الکتروتراپی به بخش کاردرمانی ارجاع داده خواهند شد. این بخش علاوه بر ارائه خدمات به بیماران ضایعه نخاعی ، به بیماران سرپایی در بخش‌های مختلف بیمارستان نیز خدمات تخصصی ارائه می‌نماید که این خدمات شامل مشاوره فیزیوتراپی و فیزیوتراپی اندام‌ها با هدف جلوگیری از عوارض جراحی و بستری،  جلوگیری از محدودیت حرکتی و بهبود دامنه حرکتی مفاصل است.