امروز: سه شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۹


مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی

راهنمای درج وابستگی (Afflition)

افیلیشن مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی بدین صورت می باشد:

Brain and Spinal Cord Injury Research Center, Neuroscience Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

ذکر نام پژوهشکده بعد از مرکز تحقیقات الزامی است